Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 06 : 136
Năm 2022 : 1.961
THỜI HẠN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THỜI HẠN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thời hạn thông báo tuyển dụng trong 30 ngày. Từ ngày 06/04/2021 đến hết ngày 05/05/2021.Thời gian đều chỉnh nguyện vọng lần 1: Sáng từ 08h00’ đến 10h30’. Chiều từ 14h00 đến 16h30’ ngày 29/04/2021.Thời gian đều chỉnh nguyện vọng lần 2: Sáng từ 08h00’ đến 10h30’. Chiều từ 14h00 đến 16h30’ ngày ...