Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 06 : 136
Năm 2022 : 1.961

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (LÀM QUEN VỚI TOÁN)

Đề tài: đếm đến 8, nhận biết số lượng 8, chữ số 8
Lớp Lá 1
Giáo viên dạy chuyên đề: Phan Thị Ánh Nguyệt
Ngày dạy: 28/05/2022